Andre nettsteder

Andre nettsteder

Nedenfor finner du en rekke linker til andre nettsteder inndelt etter kategori.

Offentlige - Norge
Altinn 
BEDIN - Bedriftsinformasjon på Internett 
Brønnøysundregistrene 
Etablerersidene i Brønnøysund 
Finansdepartementet 
Finanstilsynet
Konkursrådet
Lovdata
Norge.no - Portal for offentlig info og tjenester 
Norsk Lysningsblad 
Regelhjelp.no - Veiviser til regelverk for virksomheter 
Regjeringen.no - informasjon fra regjeringen og departementene 
Skattedirektoratet 
Stortinget 
Verdipapirsentralen 

Organisasjoner - Revisjon/regnskap - Norge 
Information Systems Audit and Control Association, Norway Chapter (ISACA) 
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS)

Organisasjoner - Revisjon - Norden 
FLE - Félags löggiltra endurskoðenda 
FAR - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
FRR - Foreningen Registrerede Revisorer 
FSR - Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR 
HTM - tilintarkastajat ry - GRM-revisorer rf 
KHT - Yhdistys - Föreningen CGR
NRF - The Nordic Federation of Public Accountants (Nordisk Revisorforbund)

Organisasjoner - Revisjon - Europa
Auditing Practices Board
FEE- Fédération des Experts Comptables Européens 

Organisasjoner - Revisjon/regnskap - USA/Globalt
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants
CICA - Canadian Institute of Chartered Accountants
IASB - International Accounting Standards Board 
IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board
IFAC - International Federation of Accountants

Comments